O nas

 

[Rozmiar: 3333 bajtów]    

Założycielem i głównym konsultantem firmy jest Robert Hanisz, doświadczony menadżer z ponad dwudziestoletnią praktyką w średnich i dużych organizacjach gospodarczych.
Absolwent (1981) Wydziału Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Absolwent wydziałów zarządzania Uniwersytetu Illinois (USA) oraz Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom MBA uzyskał w 2005 roku.
W czasie swojej pracy ustawicznie podnosił kwalifikacje na różnych szkoleniach i kursach, tak w kraju jak i za granicą. Jest certyfikowanym (2001) audytorem wewnętrznym standardu ISO 9001:2000, oraz posiadaczem szeregu innych certyfikatów i dyplomów.

Karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku w zakładach elektronicznych 'Telkom-Telfa' w Bydgoszczy przechodząc po szczeblach kariery od pracownika produkcyjnego przez mistrza, do kierownika działu produkcyjnego.

W latach 1990 - 1993 dyrektor firmy z branży spożywczej 'Kościuszko-Polfrost'.

Od roku 1994 dyrektor generalny i prezes zarządu 'Przedsiębiorstwa Wyrobów Tytoniowych' w Augustowie. Wielkim sukcesem było zreorganizowanie firmy i doprowadzenie do jej prywatyzacji z udziałem inwestora strategicznego.

W latach 1996 - 1999 dyrektor operacyjny 'British American Tobacco' Polska, firmy należącej do międzynarodowego koncernu tytoniowego. Pod jego kierownictwem nastąpił największy rozwój technologiczny i organizacyjny fabryki BAT w Augustowie.

Lata 2000 - 2001 kontrakt w Wielkiej Brytanii. Jest to czas kiedy pracując w fabryce koncernu BAT w Southampton zdobywa teoretyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów zarządzania i praktyczną możliwość ich implementacji. Między innymi był współodpowiedzialny za wprowadzenie standardu i uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 w fabryce. Kolejnym projektem przez niego prowadzonym był ManEx (Manufacturing Excellence) - system zarządzania zapewnieniem jakości produktów i efektywności wykorzystania zasobów. Bezpośrednio odpowiadał za wdrożenie tego systemu na jednym z dwóch wydziałów produkcyjnych fabryki w Southampton.

Od roku 2002 dyrektor fabryki duńskiej firmy LM Glasfiber Poland. Pracował w fabrykach w Danii i USA będąc odpowiedzialnym za sferę organizacji produkcji i zapewnienia jakości. W międzyczasie ukończył studia Executive Master of Business Administration uniwersytetu w Illinois. 

W roku 2006 rozpoczął działalność doradczą pomagając polskim przedsiębiorcom wprowadzać nowoczesne narzędzia zarządzania w ich organizacjach tak, by skutecznie konkurować w sferze jakości i efektywności wykorzystania zasobów.